monic@symduose.nl monic@symduose.nl
arno@symduose.nl arno@symduose.nl

Symduose

Symduose brengt kleine en middelgrote bedrijven, instellingen en andere organisaties verder. Wat we doen, is het bieden van een breed palet aan praktisch, persoonlijk en bedrijfseconomisch advies; van personeelsbeleid en kwaliteitsmanagement tot ICT en financieel beheer. We zijn daarbij zowel in voor het bieden van kortlopende praktische adviezen, als interim opdrachten voor de wat langere termijn.

Symduose werkt binnen Nederland voor en met duurzaam opererende organisaties met een menselijke maat. We bieden ondernemende organisaties die ‘buiten’ actief zijn, graag inspiratie, ondersteuning en nieuwe inzichten op het gebied van people, planet en profit. Ook binnen de kinderopvang en het onderwijs, in de sport en de gezondheidszorg zijn wij in ons element, en van waarde.

We zijn enthousiast en kiezen voor een energieke benadering. We dagen de organisaties waarmee en waarvoor we werken uit om vanuit gedeelde waarden en alle openheid te werken aan een betere toekomst; dit zowel voor de individuele medewerker als de organisatie als geheel. We komen het beste tot ons recht in open, bruisende en intercollegiale bedrijven waar mensen oog hebben voor elkaar; willen delen en iets voor elkaar over hebben.

Soms gaat onze betrokkenheid het (interim)-advies voorbij, en treden we op als investeerder.  We doen dit zowel met zijn tweeën vanuit Symduose als vanuit Ondernemend Kapitaal (met meerdere investeerders).

© Symduose